Financieel verslag 2016

Saldo ultimo 2015       -€ 2.521,19

Inkomsten 2016

Donaties                          €    5.635,27
Subsidies                        €    5.545,00

Uitgaven 2016

Bezoek oud-krijgsgevangenen uit kamp Oberlangen €    1.604,95
72 jaar bevrijding Breda                                                           €    8.635,55
Kerstpakketten voor veteranen                                             €          47,55
Representatiekosten                                                                  €        989,81

Saldo ultimo 2016       €   -2.618,78