Cele fundacji

1. Wzmacnianie i inicjowanie roli zintegrowanych i świadomych swojego wyboru emigracji Polaków w rozwoju Bredy, Holandii i EU. Przekazanie społeczeństwu holenderskiemu wiedzy o kraju pochodzenia ich polskich współobywateli.
2. Przekazanie wiedzy o Polsce i o polskiej kulturze społeczeństwu Bredy i otoczenia. Prezentacja polskich tradycji, polskiej muzyki i literatury holenderskim przyjaciołom, sąsiadom i kolegom z pracy.
3. Aktywizacja młodej Poloni do czynnego udziału w dbaniu o pomniki wielkich polskich dokonań na terenie Bredy i jej okolic oraz podtrzymywanie pamięci o poległych polskich żołnierzach na terenie Europy.
4. Wsparcie dla ośrodków edukacji dzieci i młodzieży, pielęgnujących utrzymanie kompetencji językowych w zakresie języka ojczystego kraju pochodzenia ich samych lub ich rodziców czy dziadków.
5. Pomoc Polakom ze średnim i wyższym wykształceniem w odnalezieniu środowisk, organizacji i pracodawców i przyspieszenie efektywności procesu ich powrotu do wyuczonego zawodu.
6. Wspieranie projektów z udziałem dzieci i młodzieży oraz czynny udział we wzmacnianiu ich poczucia tożsamości narodowe.