Financieel verslag 2017

Saldo ultimo 2016                  -2618,78

Inkomsten 2017

Donaties                                       3412,25

Subsidies                                     8963,04

Uitgaven 2017

Culturele picknick 2017          645,06

73 jaar bevrijding Breda    10239,74

Representatiekosten                  925,4

Saldo ultimo 2017                -2053,69